[ Forside | Anmeldelse | Kontakt ]

Fællesskaber i forandring

Der bliver sat mere fokus på individet. Hvilken betydning har det for fællesskabet i samfundet? Flere forskere mener, at det, at vi i stigende grad vælger individuelle løsninger, er med til at bringe sammenhængskraften i samfundet i fare.

”Fællesskaber i forandring” sætter fokus på forholdet mellem individdualitet og fællesskab. I bund og grund handler det om, hvad vi ønsker samfundet og dermed fællesskabet skal tage sig af, og hvad den enkelte selv har ansvaret for. Holdningen til dette spørgsmål er i bevægelse og ikke så entydigt mere. Og det går på tværs af politiske holdninger.

Landsbyens fællesskab og de mere klassebestemte fællesskaber er som følge af blandt andet den teknologiske udvikling og bedre levevilkår på retur. De er afløst af mere skiftende og ofte tidsbegrænsede fællesskaber. Og de sociale netmedier giver os uanede muligheder for at danne nye netværker, lokalt som globalt.

”Fællesskaber i forandring” sætter ikke samfundets fællesskaber under lup. Den handler også i høj grad om fællesskabet i arbejdslivet. Fællesskab er netop kerneindholdet i fagbevægelsen og den måde, som arbejdsmarkedet er organiseret på. 22 tillidsrepræsentanter fortæller om, hvad den større individualisme betyder for fagbevægelsen og for klassiske dyder som sammenhold og solidaritet. Lærere, pædagoger og en idrætsleder kommer ind på, hvor vidt vi længere kan tale om, at man opdrage børn og unge til fællesskab. Og toneangivende politikere fortæller om deres holdning til individualisme og fællesskab.

Blandt de medvirkende er Troels Kløvedal, forbundsformand Dennis Kristensen, politikerne Christine Antorini og Troels Lund Poulsen, politiets Per Larsen og samfundsforsker Johannes Andersen.

”Fællesskaber i forandring” koster 199 kr. samt forsendelsesudgifter.

[Lektøranmeldelse]

 

 


Andre bøger af Bjarne Henrik Lundis:

[Læs mere]