[ Forside | Forord | Anmeldelser | Kontakt ]

Forord

De fleste menneskers identitet er bygget op om det at have et arbejde. Arbejdet fylder en stadig større del af vores liv, og kravene til, hvad vi skal yde, bliver flere og flere.
Bogen ”På job” handler om, hvad der kræves for at kunne begå sig på et moderne arbejdsmarked i hastig forandring.

I bogen fortæller 12 personer om deres arbejde. Du møder blandt andet postbudet, den ufaglærte slagteriarbejder, iværksætteren, computerspilsdesigneren og den sygeplejerstuderende.
Alt sammen for at give et nuanceret og realistisk billede af, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet.

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: Arbejdsmarkedet før, nu og i fremtiden. Bogen fortæller om udviklingen fra industrisamfund over informationssamfund til oplevelsessamfund. Det er historien om, hvordan kulturen, normer, traditioner og tonen på arbejdsmarkedet har forandret sig, og om hvordan den teknologiske udvikling har vendt op og ned på arbejdsmarkedet og vores dagligdag.

Afsnittet om arbejdsmarkedet før kommer ind på fagbevægelsens historie, om 1930´ernes arbejdsløshed, om kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, om fællesskab og faglig organisering, og om forholdet mellem kommunister og socialdemokrater.

Afsnittet om nutidens arbejdsmarked handler om, hvordan arbejdsmarkedet er opbygget, overenskomster, hvordan det er at være tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver og om, hvordan forholdet mellem lønmodtager og arbejdsgiver er blødt op. Der stilles nu krav om, at vi involverer os mere i vores arbejde, og at vi i højere grad selv planlægger det. En udvikling, som vil blive mere udbredt.

Hvad betyder det for os, at vi bruger mere tid og flere kræfter på vores arbejde, berører bogen også i emner som stress, arbejdsmiljø og arbejde contra privatliv.

”På job” sætter fokus på forholdet mellem den enkelte lønmodtager og fagforeningen. Mellem individ og fællesskab. Desuden bliver der sat fokus på unges muligheder for at få indflydelse og medbestemmelse.

Hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig i fremtiden, er svært at sige. Men alle kloge hoveder er enige om, at uddannelse er vejen frem. Derfor kommer bogen også ind på unges uddannelses- og erhvervsvalg. Du møder den professionelle fodboldspiller og designeren, som for mange unge står som de ultimative drømmejobs.

En af de grupper, som i stigende grad kommer ind på arbejdsmarkedet, er unge med anden etnisk baggrund. De kan dog stadig godt have svært ved at få arbejde. Derfor handler afsnittet om fremtidens arbejdsmarked også om mønsterbrydere, om hvad der sker, når unge med anden etnisk baggrund får et job, og om hvordan forskellige kulturer og religioner mødes og trives fint side om side.

At verden er blevet mindre, og at vi nemt kan komme i kontakt med hinanden, uanset hvor vi er på jordkloden, har også stor indvirkning på arbejdsmarkedet. Virksomheder konkurrerer ikke kun med virksomheder fra samme land, men fra hele verden. Konkurrencen bliver stærkere, med det resultat at vi vil miste arbejdspladser til udlandet, mens andre og nye arbejdspladser kommer hertil. Det er det, som vi kender under begrebet globalisering, og som bogen også ser nærmere på.

I tilknytning til de 12 interviews i bogen er der et tilhørende opgavesæt og en mindre historie, der spiller op mod hovedhistorien. Det er for at give et så bredt udgangspunkt som muligt at diskutere ud fra.

Der er i opgavesættet forslag til, hvordan man på egen hånd kan arbejde videre med de enkelte emner. Det er ikke meningen, at bogen skal læses fra start til slut. Det står én frit for, hvilke historier man vil læse, og i hvilken rækkefølge, man har lyst til. Det samme gælder med opgaverne.

”På job” handler om forskellige sider af vores arbejdsliv og af arbejdsmarkedet, bøde før, nu og i fremtiden. Bogen er derfor velegnet til brug i både samfundsfag, historie og erhvervsorientering.